Eğitimler

Yönetici Odaklı Siber Güvenlik Siber Güvenliğe Giriş TCP/IP Ağ Güvenliği Aktif Cihaz Güvenliği Sistem Güvenliği Denetimi Log Yönetimi Endüstriyel Network Temelleri Sistem Yönetimi ve İzleme VoIP ve Siber Güvenlik Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi Sızma Testi Eğitimi DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

Yönetici Odaklı Siber Güvenlik

Siber güvenliğin genel kavramları ve güvenlik sistemleri konusunda genel bilgi sahibi olmak isteyen yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

Siber Güvenlik Temel Kavramları

Siber Güvenlik Politikaları

Siber Güvenlik Organizasyonu

Personel Güvenliği

Siber Güvenlik Olayları Müdahalesi

Virüs Koruma Sistemleri

İşletim Sistemi Güvenliği

Ağ Güvenliği

Web Güvenliği

Dijital Sertifikalar ve Sertifika Dağıtım Sistemleri

Parola Yönetimi

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Siber Güvenliğe Giriş

Bilişim sistemlerinden sorumlu güvenlik görevlilerine, denetçilere, güvenlik uzmanlarına, yöneticilere ve ağ altyapı konusunda çalışmalar yapanlara yönelik hazırlanmıştır.

Siber Güvenliğin Temel Kavramları

TCP/IP Protokolleri

Güvenlik Cihazları ve Yöntemleri

Kriptolojiye Giriş

Unix/Linux Güvenliği

Windows Güvenliği

Web Güvenliği

Kablosuz Ağ Güvenliği

Sosyal Mühendislik

Kayıt Yönetimi

Olay Müdahale

Zararlı Yazılımlar

Siber Saldırı Teknikleri

Gelişmiş Siber Tehditler

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

TCP/IP Ağ Güvenliği

Bilişim sistemleri uzmanlarına, sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

TCP/IP Protokolleri

TCP/IP Katmanları ve Çalışma Şekilleri

TCP/IP Katmanlarını Hedef Alan Güvenlik Tehditleri

TCP/IP Güvenlik Zafiyetleri ve Çözüm Yolları

Ağ Güvenliği Temelleri

Ağ Güvenliğini Sağlamak İçin Kullanılan Teknikler, Protokoller ve Aygıtlar

Wireshark vb. Paket Yakalama Programları, Programları, Protokol ve Paket Yapılarının İncelenmesi

SSL, IPSec, VPN, Dijital Sertifika Gibi Kavramlar

Firewall, IDS/IPS, Proxy Gibi Ağ Bileşenleri

Parola Yönetimi

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Aktif Cihaz Güvenliği

Sistemlerin güvenliklerinden sorumlu uzmanlara, denetçilere, sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Aktif Cihaz Kavramı ve Ağ Tasarımı ile Aktif Cihazların Sıkılaştırılması

Ağ Altyapısının Güvenliğini Sağlayan Önlemler

Ağ Anahtarı, Yönlendirme Cihazları, Güvenlik Duvarı ve İçerik Kontrolcüsü Gibi Cihazlarda Güvenlik Sıkılaştırmaları

Fiziksel Güvenlik

Kimlik Doğrulama

Yetkilendirme, İzleme, Servis Kontrolü

Yama Kontrolü

Erişim Listesi Kontrolü

Uzaktan Yönetim Kontrolü ve Güvenlik Önlemleri

Lab Uygulamaları

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Sistem Güvenliği Denetimi

Bilgi teknolojileri denetçilerine, sistem güvenlik denetleme bilgilerini artırmak isteyen bilgi güvenliği uzmanlarına, güvenlik denetim mantığını anlamak ve bu tür denetimlere sistemlerini hazırlamak isteyen sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Zafiyet ve Tehdit Tanımları

Açık Kaynak Kodlu Güvenlik Tarayıcıları ve Bu Araçların Kullanımı

Bir Ağın Topolojisini Çıkarma

Sınır Sistemleri Denetimi

Windows Denetimi

Unix/Linux Sistemlerinin Denetimi

Lab Uygulamaları

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 2 gün

Log Yönetimi

Günümüzde gerek yasal sorumluluk, gerekse kurum politikası gereği bilgi teknolojilerinden kayıt (log) bilgisi toplanması ve toplanan bu kayıtların kurum ihtiyaçları doğrultusunda anlamlı hale getirilmesi için; sistemlerinin etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak bir kayıt yönetim sisteminin kurulmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak isteyen uzman ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

Kayıt Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar

Kayıtları Toplayabilmek için Yerine Getirilmesi Gereken Yapılandırma Ayarları

Toplanan Kayıtlarla İlgili Analiz Teknikleri

Kayıt Yönetim Sistemi Kurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Büyük Boyutlu Kayıtların Analizi

Herhangi Bir Güvenlik İhlalinde İhtiyaç Duyulacak Kayıt Bilgileri

Yasal Veya Kurumsal Politikalara Uyumluluk İçin Toplanması Gereken Kayıtlar

Kayıt Toplanmasında Takip Edilebilecek Standartlar

Gereksinimler Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi 2 gün

Endüstriyel Network Temelleri

Güvenlik uzmanlarına, denetçilere, sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Endüstriyel Network Ne Anlama Gelir?

SCADA,PLC,HMI vb. Otomasyon Sistemleri Nasıl Çalışır?

Endüstriyel Network Ölçütleri Nelerdir?

Endüstriyel Sertifikalar

Endüstriyel Dünyada Yedeklilik

Endüstriyel Protokoller - OPC, Modbus, Profinet, Ethernet/IP, DNP3

Endüstriyel Ürünler

Otomasyon Ağında Optimizasyon

Endüstriyel Özel Çözümler ve Endüstriyel Ürün Seçimi

Gereksinimler Temel seviyede ağ bilgileri, temel seviyede işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), temel seviyede aktif cihaz yönetim bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Sistem Yönetimi ve İzleme

Sistem yönetimi ve izleme, kurum içerisinde bulunan donanım ve yazılımların işyerindeki kaynakları daha verimli kullanmasını sağlamakta, daha az iş gücüne duyularak maliyetleri azaltmakta ve sistem kesintileri gibi problemlere anında ve hızlı müdahale edilmesini sağlayarak da uzun vadede birçok avantaj sunmaktadır. Kurum içi işlevselliği arttırmayı amaçlayan sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Donanım Temelleri

Sunucu İzleme ve Kurulumu

Yazılım Kurulumu

Anti-virüs ve Anti-malware Yönetimi

Kullanıcı Aktivitelerinin İzlenmesi

Kapasitenin İzlenmesi

Güvenlik Yönetimi

Kapasite Yönetimi

Ağ Kapasite ve Kullanımının İzlenmesi

Gereksinimler Temel seviyede ağ bilgileri, temel seviyede işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Linux), temel seviyede aktif cihaz yönetim bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

VoIP ve Siber Güvenlik

Enerji otomasyon yöneticileri, sistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

VoIP Teknolojileri Tanıtımı

VoIP Teknik Özellikleri

VoIP Nedir?

VoIP Tanıtımı

SIP Protokolü

SIP Protokolü İçeriği

FXS ve FXO Nedir ?

VoIP - PBX Nasıl Çalışır

Gateway Donanım Tanıtımı

VoIP – PBX – Entegrasyonu

VoIP Altyapısı - Siber Tehditlere Karşı Alınması Gereken Önlemler

Gereksinimler Temel seviyede ağ bilgileri, temel seviyede aktif cihaz yönetim bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

SSistem ve ağ yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Merkezi Log Yönetimi Sistemleri

Olay İlişkilendirme Sistemleri (SIM)

SIM Çözümleri

Envanter Analizi ile Yüksek Riske Sahip Varlıkların Belirlenmesi

Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)

OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar

OSSIM Kurulumu

OSSIM Konfigürasyonu

OSSIM Web Konsolu

Güvenlik Politikalarının ve Raporlarının Düzenlenmesi

OSSIM Ajanı ile Bilgi Toplama

SYSLOG ile Bilgi Toplama/p>

Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)

Güvenlik İstihbaratı İçin Olay Analitik İş Akışlarının Optimize Edilmesi

Olay Analizi ve Müdahale

Sistem Bakımı ve Güncelleme

Gereksinimler Temel seviyede ağ bilgileri, temel seviyede aktif cihaz yönetim bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Sızma Testi Eğitimi

Bilişim sistemlerinden sorumlu güvenlik görevlilerine, denetçilere, güvenlik uzmanlarına ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır. Sızma testi konusunda kariyer yapmak isteyenler için de yeterli derecede bir eğitimdir.

Sızma Testi Nedir?

Temel Kavramlar

Pasif Bilgi Toplama

Dış Ağ Taramaları ve Aktif Bilgi Toplama

Zafiyetler ve İstismar Yöntemleri/p>

Son Kullanıcı Bilgisayarlarında Güvenlik Parametreleri

Erişim Elde Etme, Erişimi Koruma, İzleri Silme

Veri Tabanlarına Yönelik Saldırılar

Ağda Erişim Kazanmaya Yönelik Saldırı Teknikleri

Kurum İçi Sızma Teknikleri

Güvenlik Mekanizmalarını Atlatma Yöntemleri

Sosyal Mühendislik/p>

Web Uygulamarına Yönelik Sızma Testleri

Lab Uygulamaları

Gereksinimler Temel seviyede ağ bilgileri, işletim sistemleri (Windows ve Linux) bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 3 gün

DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri

Bilişim sistemlerinden sorumlu güvenlik görevlilerine, denetçilere, güvenlik uzmanlarına ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

Servis Dışı Bırakma Saldırıları ve Çeşitleri

DOS ve DDOS Farkı

Farklı Katmanlarda DDOS Saldırıları

DDOS Saldırı Tespiti

DDOS Saldırı Analizi

DDOS Test Araçları ve Lab Ortamında Uygulamaları

DDOS Saldırılarına Karşı Olası Önlemler

Lab Ortamı Kurulumu ve Tanıtımı

Gereksinimler Ağ bilgileri, işletim sistemleri (Windows ve Linux) bilgileri, temel seviyede aktif cihaz yönetimi bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 1 gün

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

Bilişim sistemlerinden sorumlu güvenlik görevlilerine, denetçilere, güvenlik uzmanlarına ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır.

Tarihçe, Örnek Bilgisayar Olayları, Örnek SOME’ler ve Organizasyonlar

SOME Temel Konuları, SOME Nedir, SOME Çerçevesi, SOME Servis Çerçevesi

Siber Olay Müdahale Süreci, Olay Müdahale Servis Tanımı ve Servis İşlevleri

SOME Operasyonel Elemanları, Yazılım, Donanım, Politika ve Prosedürler

SOME Proje Planı

Gereksinimler Ağ bilgileri, işletim sistemleri (Windows ve Linux) bilgileri, temel seviyede aktif cihaz yönetimi bilgilerine sahip olmak.
Eğitim Süresi 2 gün