ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ROOTCON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. olarak;
Tüm Sektörlere Siber güvenlik operasyon hizmetleri, bilgi güvenliği hizmetleri, siber güvenlik hizmetleri, güvenlik sızma ve zaafiyet hizmetleri sağlamak amacıyla;

• Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,
• Hizmet kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,
• Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşıla bilinecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,
• Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamak,
• Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,
• Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,
• Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,
• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
• Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
• Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
Taahhüt ederiz

ROOTCON YÖNETİMİ

Background Image