Konfigürasyon Yönetimi Danışmanlığı

Sızma testlerinde zafiyet tarama yazılımları çalıştırılır, peşinden bu zafiyetler sömürülerek manuel raporlar oluşturulur. Rootcon olarak biz bu zafiyetlerin sömürülmesi yanında konfigürasyon eksikliklerinden faydalanarak da kurum ve kuruluşlarda yaptığımız testlerde ciddi açıklıklar keşfedebilmekteyiz. Konfigürasyon eksikleri / yanlışlıkları olması durumunda kurum ve kuruluşların hangi ürünleri kullandıkları veya ürünlerin güncellik durumları geçerliliklerini yitirmekte. Bizim sızma testlerinde kullandığımız metotlar kötü niyetli girişimlerde de uygulanabilmekte.

Bu bağlamda kurum ve kuruluşlarda eksik veya yanlış konfigürasyona sahip bir güvenlik ürünü bile bir anda ciddi bir zafiyet oluşturabilmekte. Rootcon olarak alanında uzman sertifikalı danışmanlarımızla, altyapınızda sahip olduğunuz bütün cihaz konfigürasyonlarının kontrolünü sağlayarak, yanlış ve/veya eksik konfigürasyonları belirledikten sonra tarafınıza raporlayıp, onayınız doğrultusunda bu konfigürasyonların en güvenli şekilde düzenlenmesini sağlamaktayız.