Uluslararası Standartlar Kapsamında Güvenlik Seviyesi Belirleme Danışmanlığı

Kurumların güvenlik altyapıları belirli frameworklere uydurulmalıdır ki kapsamda eksiklik olmadığı güvence altına alınabilsin. Burada uygulanması gereken frameworkler CIS 20 Controls, NIST CSF, PCI-DSS, ISO27019, ISO 27017…) ile ilgili firmanızda bir denetim gerçekleştirerek ayrıntılı bir karne oluşturabilmekteyiz. Bu frameworkleri için Denetim, GAP Analizi ve Uyum Danışmanlıkları’da sunabilmekteyiz.

Güvenlik seviyenizin belirlenmesi ve bir karnelerinizin oluşturulması, kurumunuzun siber güvenlik açısından zayıf noktalarını bilmeniz dolayısıyla yatırımlarınızı yönlendirebilmeniz için en önemli adımlardan biridir.