İç Network Sızma Testi

Kurumlarda güvenlik farklı katmalarda sağlanabilmektedir. Kurum IT altyapıları sadece dışarıdan gelecek tehditlere karşı değil, içeriden gelecek tehditlere karşı ve/veya kötü niyetli kimselerin içeri sızmaları durumunda neler yapabilecekleri ile ilgili olarak da test edilmelidir. Bu testler kesinlikle zafiyet taraması ve sonrasında zafiyetlerin sömürülmesi gibi basic metotlarla bırakılmamalı mutlaka manuel testler gerçekleştirilmelidir. İç networkte yapılan güvenlik testlerinde zafiyetlerden ziyade konfigürasyon eksiklikleri veya yanlış konfigüre edilmiş sistemler sızma testi uzmanlarına yol gösterecektir.

Sızma testleri, Rootcon bünyesinde yer alan OSCP, OSWP, CEH, TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı eWPTX- eLearn Sec. Web Application Pentest Extreme, OSWE - Offensive Security Web Expert sertifikalarına sahip uzmanlar arasından seçilen en az 3 kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.