Wifi Penetrasyon Sızma Testi

Kısmi veya kapsamlı kablosuz ağ kullanımı sağladığı operasyonel kolaylıklar nedeni ile (Bring Your Own Device, Guest, Other Mobil Devices…) tercih edilmektedir. Kablosuz ağlar etki alanları ve 3. Taraflarca kolay erişilebilir olmaları nedeni ile periyodik olarak güvenlik testlerine tabi tutulmalıdır.

Sızma testleri, Rootcon bünyesinde yer alan OSCP, OSWP, CEH, TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı eWPTX- eLearn Sec. Web Application Pentest Extreme, OSWE - Offensive Security Web Expert sertifikalarına sahip uzmanlar arasından seçilen en az 3 kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.