DoS / DDoS Testi

DDoS (Dağıtılmış Hizmet Retti) saldırıları web siteleri gibi bir ağ kaynağı için geçerli olan belirli bazı kapasite sınırlarından faydalanır. İlgili siteye çok fazla istek göndererek bu sitenin istek işleme kapasitesini aşmayı hedefler. Bu tür saldırılar gün geçtikçe çeşitlenmekte ve daha sık karşımıza çıkmakta, çok büyük yapıları bile sekteye uğratabilmektedir.

DDoS testlerini / simülasyonlarını kurumlarla belirlediğimiz metotlar çerçevesinde (saldırı türü, bant genişliği, saldırı yapılacak makine sayısı…) gerçekleştirmekte ve raporlamaktayız.