ROOTCON CSOC

Rootcon CSOC, uygulanabilir siber güvenliğin önleme, tespit etme, aksiyon alma, tahmin etme safhalarının tamamını kapsayan, profesyonel bir ekip ve gelenekselin ötesinde bir yaklaşım ile hizmet vermektedir.

Bir kurum için neyin en önemli olduğunun belirlenmesi personelin, zamanın ve elde ki BT kaynaklarının doğru şekilde kullanılmasının birinci basamağıdır. Kurum sistemlerinin güvende kalması için öncelik, sistemde bulunan tüm aktif ve pasif siber güvenlik ürünlerinin bütün halinde, birbirleri ile entegre ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde konumlandırılmış olmasıdır. Hali hazırda kullanılan güvenlik çözümleri geleneksel kurallara bağlı şekilde ve birbirlerinden bağımsız hareket ederek BT ekiplerine zaman ve maddi kayıp olarak geri dönmektedir.

KENDİNİ TANI

Sahip olduklarınızı doğru tanımlayamıyorsanız, öncelikle hangi varlığınızı koruyacağınızdan emin olamazsınız. Kurum bilişim altyapınız zaman içerisinde sürekli olarak büyümeye meyillidir. Her ihtiyaç için ayrı donanımlar, kurumunuza özel kullanılan uygulamalar, network bileşenleri gibi daha birçok varlık yapınıza zaman içerisinde dahil olur. Buna paralel olarak zaman içerisinde büyüyen bu yapınız üzerindeki hakimiyetiniz azalmaya başlar. Bu noktadan itibaren siz bilişim yapınızı değil, bilişim yapınız sizi yönetmeye başlar. ROOTCON CSOC, yapınızdaki tüm varlıkları keşfederek bu varlıklarınızı kontrol altında tutmanıza olanak sağlar. Uzman personellerimiz yapınızın içerisinde sürekli kontroller yaparak hakimiyetinizin en üst seviyede kalması için çalışır.

BİR GEMİYİ İKİ KAPTAN BATIRIR

Rootcon CSOC, yapınızda bulunan tüm siber güvenlik sistemlerinizi tek bir merkez yapı üzerinden yönetebilme yeteneğinin yanında, gerektiğinde doğru aksiyonlar almanıza imkân tanıyacak özelliklere sahiptir. Günümüzde siber saldırıların çeşitlenerek internete açık ya da kapalı tüm network bileşenlerini hedef aldığı bir gerçektir. Rootcon CSOC, bünyesinde bulundurduğu yetenekleri ve konusunda uzman kadroları ile oluşabilecek tüm güvenlik zafiyetlerine karşı bir bütün halinde hareket ederken, yapınızı oluşturan tüm bileşenler üzerindeki hakimiyetinizi de maksimum seviyeye çıkartır.