Eğitimler

Tehlikelere karşı en güvenilir önlem eğitimdir.

Siber güvenliğin genel kavramları ve siber güvenlik yönetim sisteminin genel yapısı hakkında bilgi edinimi, sistem güvenlği hakkında temel teknik bilgilerin edinimi.

Kimler Katılmalı:
Siber güvenlik ile ilgili bilgi almak isteyen yöneticiler, Siber Güvenlik sistemleri ile ilgili genel bilgisi olup Siber güvenlik konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler.
Gereksinimler:
Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Siber Güvenlik Temel Kavramları
 • Siber Güvenlik Politikası
 • Siber Güvenlik Organizasyonu
 • Personel Güvenliği
 • Siber Güvenlik Olayları Müdahalesi

2. Gün

 • İşletim Sistemi Güvenliği
 • Ağ Güvenliği
 • Web Güvenliği
 • Dijital Sertifikalar ve Sertifika Dağıtım Sistemleri
 • Parola Yönetimi
 • Virüs Koruma Sistemleri

Siber Güvenlik temel konularında bilgi edinimi, Windows güvenliği, linux güvenliği ve siber tehditler gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olarak Siber güvenliğe bütüncül bir bakış açısı kazanımı.

Kimler Katılmalı:
IT güvenlik görevlileri, denetçiler, güvenlik uzmanları, site yöneticileri ve ağ altyapı bütünlüğü konusunda çalışmalar yapan herkes için önemli ölçüde yarar sağlayacaktır. güvenlik ile ilgili bilgi almak isteyen yöneticiler, Siber Güvenlik sistemleri ile ilgili genel bilgisi olup Siber güvenlik konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler.
Gereksinimler:
Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Siber Güvenliğine Giriş, Temel Kavramlar
 • TCP/IP
 • Güvenlik Cihazları ve Yöntemler
 • Kriptografiye Giriş
 • Unix/Linux Güvenliği
 • Windows Güvenliği
 • Web Güvenliği

2. Gün

 • Kablosuz Ağ Güvenliği
 • Sosyal Mühendislik
 • Kayıt Yönetimi
 • Olay Müdahale
 • Zararlı Yazılımlar, Bulaşma Teknikleri ve Analizi
 • Siber Saldırı Çeşitleri
 • Gelişmiş Siber Tehditler

TCP/IP ağ güvenliği konusunda laboratuvar çalışmaları ile bilgi ve yetkinlik kazanımı.

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • TCP/IP Protokol Yığıtında Yer Alan Protokoller
 • TCP/IP Yığıtının Farklı Katmanlarının Çalışma Şekilleri ve Bunları Hedef Alan Güvenlik Tehditleri
 • TCP/IP Protokolleri ile İlgili Güvenlik Zafiyetleri ve Çözüm Yolları

2. Gün

 • Ağ Güvenliğini Sağlamak için Kullanılan Teknikler, Protokoller ve Aygıtlar
 • Wireshark vb. Paket Yakalama Programları, Protokol ve Paket Yapılarının İncelenmesi
 • SSL, IPSec, VPN, Sayısal Sertifika Gibi Kavramlar
 • Firewall, IDS/IPS, Proxy Gibi Ağ Bileşenleri

Aktif cihaz güvenliği kapsamında laboratuvar çalışmaları ile bilgi ve yetkinlik kazanımı.

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Aktif cihaz kavramı ve ağ tasarımı ile aktif cihazların sıkılaştırılması ve ağ altyapısının güvenliğinin sağlanması, kapsamında aşağıdaki başlıklar açıklamalı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.
 • Günümüzde yaygın olarak kullanılan, iç ağ altyapısını oluşturan ve ağın dış dünya ile bağlantısını sağlayan
 • Ağ Anahtarı, - Yönlendirme Cihazları,
 • Güvenlik Duvarı, İçerik Kontrolcüsü gibi aktif cihazların sıkılaştırmalarına yönelik adımlar
 • Aktif cihazların üstünde alınabilecek

2. Gün

 • Fiziksel Güvenlik, - Çalışma Koşulları,
 • Kimlik Doğrulama,
 • Yetkilendirme, İzleme, Servis Kontrolü,
 • Yama Kontrolü,
 • Erişim Listesi Kontrolü,
 • Uzaktan Yönetim Kontrolü ve diğer güvenlik önlemleri

Güvenlik açıklık tarayıcılarını kullanım yeteneğinin kazanılması, Linux ve Windows İşletim sistemlerinin, sınır güvenliği bileşenlerinin güvenlik denetimini yapma kabiliyetinin kazanılması.

Kimler Katılmalı:
• Bilgi teknolojileri denetçileri,
• Sistem güvenlik denetleme bilgilerini artırmak isteyen bilgi güvenliği uzmanları,
• Güvenlik denetim mantığını anlamak ve bu tür denetimlere sistemlerini hazırlamak isteyen sistem ve ağ yöneticileri.
Gereksinimler:
Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix), sınır güvenliği yapılarını tanıma konularında bilgi sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Açık ve Tehdit Tanımları
 • Açık Kaynak Kodlu Güvenlik Açıklık Tarayıcıları ve Bu Araçların Kullanımı
 • Bir Ağın Topolojisini Çıkartma

2. Gün

 • Sınır Sistemleri Denetimi
 • Windows Denetimi
 • Unix/Linux Sistemlerin Denetimi

Günümüzde gerek yasal sorumluluk, gerekse kurum politikası gereği bilgi teknolojilerinden kayıt (log) bilgisi toplanması ve toplanan bu kayıtların kurum ihtiyaçları doğrultusunda anlamlı hale getirilmesi için etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak bir kayıt yönetim sisteminin kurulması bilgi ve becerisinin kazanımı.

Kimler Katılmalı:
• Sistem, güvenlik ve ağ yöneticileri,
• Bilgi ve bilişim sistemleri uzmanları,
• Bilgi güvenliği yöneticileri ve uzmanları.
Gereksinimler:
Temel işletim ve bilgi sistemleri bilgisine sahibi olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Kayıt Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar
 • Kayıtları Toplayabilmek için Yerine Getirilmesi Gereken Yapılandırma Ayarları
 • Toplanan Kayıtlarla İlgili Analiz Teknikleri
 • Kayıt Yönetim Sistemi Kurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

2. Gün

 • Büyük Boyutlu Kayıtların Analizi
 • Toplanan Kayıtların Anlık Takibi
 • Herhangi Bir Güvenlik İhlalinde İhtiyaç Duyulacak Kayıt Bilgileri
 • Yasal veya Kurumsal Politikalara Uyumluluk için Toplanması Gereken Kayıtlar
 • Kayıt Toplanırken Yapılan En Sık Yanlışlar ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Kayıt Toplanmasında Takip Edilebilecek Standartlar

 

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel seviyede TCP/IP bilgisine, temel seviyede ağ ve aktif cihaz yönetim bilgisine sahip olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Bilgisayar ağlarının tanımı
 • Bilgisayar ağlarının tarihçesi
 • Bilgisayar ağlarının kullanım amaçları
 • LAN, WAN kavramları
 • Kablolama standartları ve uygulamaları
 • Referans modeli yaklaşımı ve OSI, TCP/IP
 • L2 adresleme ve haberleşme, MAC, ARP, Switching
 • L3 adresleme ve haberleşme, IP

2. Gün

 • L4 iletişim, bağlantı kavramı ve protokoller (TCP, UDP)
 • L5, L6, L7 Hub, Switch, L3Switch, Router, DSL Modem, Access Point tanımı
 • Uzak mesafe teknolojileri; Leased Line, Frame Relay, xDSL, Metro Ethernet tanımı
 • Routing temelleri
 • Static routing vs Dynamic routing, RIP, NAT, Port Forward, Firewall, Packet Filter kavramları

 

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticileri, Otomasyon Sistemleri Teknik Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel seviyede TCP/IP bilgisine, temel seviyede ağ ve aktif cihaz yönetim bilgisine sahip olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Endüstriyel Network ne Anlama Gelir?
 • SCADA,PLC,HMI vb otomasyon Sistemleri nasıl çalışır?
 • Endüstriyel Cihazların Hepsi Endüstriyel midir?
 • Endüstriyel Network Ölçütleri Nelerdir?
 • Endüstriyel Sertifikalar

2. Gün

 • Endüstriyel Dünyada Yedeklilik
 • Endüstriyel Protokoller- OPC, Modbus, Profinet, Ethernet/IP, DNP3
 • Endüstriyel Ürün Seçelim
 • Otomasyon ağında Optimizasyon
 • Endüstriyel Özel Çözümler ve Endüstriyel Ürün Seçimi

Sistem yönetimi ve izleme Kurum içerisinde bulunan donanım ve yazılımların işyerindeki kaynakları daha verimli kullanmayı sağlamakta, daha az işgücüne duyularak maliyetleri azaltmakta ve sistem kesintileri gibi problemlere anında ve hızlı müdahale edilmesini sağlayarak da uzun vadede birçok avantaj sunmaktadır.

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel seviyede TCP/IP bilgisine, temel seviyede ağ ve aktif cihaz yönetim bilgisine sahip olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • Donanımlar
 • Sunucu izleme ve kurulumu
 • Yazılım kurulumu
 • Anti-virüs ve anti-malware yönetimi

2. Gün

 • Kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi
 • Kapasitenin izlenmesi
 • Güvenlik yönetimi
 • Kapasite yönetimi
 • Ağ kapasite ve kullanımının izlenmesi

 

Kimler Katılmalı:
Sistem ve Ağ Yöneticiler, Enerji Otomasyon Yöneticileri
Gereksinimler:
Temel seviyede TCP/IP bilgisine, temel seviyede ağ ve aktif cihaz yönetim bilgisine sahip olmak.
Eğitim Süresi:
2 Gün

1. Gün

 • VoIP Teknolojileri Tanıtımı
 • VoIP Teknik Özellikleri
 • VoIP Nedir?
 • VoIP Tanıtımı
 • SIP Protokolü

2. Gün

 • SIP Protokolü İçeriği
 • FXS ve FXO Nedir?
 • VoIP - PBX Nasıl Çalışır
 • Gateway Donanım Tanıtımı
 • Voip – PBX – Entegrasyonu
 • Voip Altyapısı - Siber Tehditlere karşı alınması gereken önlemler