• Bilgi varlıklarınızın farkında mısınız?
  • Kurumsal farkındalık seviyeniz nedir?
ROOTCON DANIŞMANLIK

Bilgi günümüzde teknolojinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgi varlıklarının oluşmasından imha edilmesine kadar geçen süredeki işleme, paylaşma, yedekleme gibi süreçlerin tamamı risk altındadır. 2019 yılında en büyük riskler arasında olan bilgi güvenliği ve siber güvenlik riskleri ülkemizde üçüncü, dünyada ise ilk sırada olarak tanımlanmıştır. Deneyimli Rootcon danışmanları, kendisini kurumların paydaşı olarak konumlandırır ve bilgi ile ilgili regülasyonlara uyum sürecinde profesyonel çözümler sunar. Bu bağlamda Rootcon, kurumların tüm teknoloji ihtiyaçlarının karşılanmasında, uçtan uca sunduğu çözüm önerileri ile de paydaşlık ilkesini korumayı devam eder.