Uyumluluk Danışmanlıkları

ÇAĞIMIZDA EN DEĞERLİ OLGU BİLGİ OLMUŞTUR.

• Kişisel / Toplumsal Bilgiler (kimlik, adres, iletişim, banka, sosyal medya…)
• Kuruluşlara ait ticari ve ticari olmayan bilgiler,

Bilginin önemi, miktarı ve kolay ulaşılabilirliği tüm ortamlarda bilgi varlıkları üzerlerindeki riskleri de arttırmıştır.

Bu bilgiler kullanılarak;

• Vatandaşlar kişisel risklerin (banka bilgilerinin, kişisel verilerin, sosyal hesapların çalınması…) altına sokulmakta,
• Kurum ve kuruluşlar imaj kaybedebilmekte, stratejik kayıplar yaşayabilmekte,
• Sosyal mühendislik çalışmaları ile toplumlar yönlendirilebilmekte.
• Firmalara ve kurumlara ait değerli bilgi varlıkları bir kenara sosyal medyada kolaylıkla toplanabilen ve sadece kullanıcı alışkanlıkları içeren veriler bile ciddi rakamlarla işlem görebilmekte.
• Kritik kurumlara verilen zararlarla ülkelerin ekonomileri zedelenebilmekte.

Regülasyonlara uyum tüm kurum ve kuruluşlarda bilgi güvenliği seviyesini artırmayı hedeflemektedir.

“Bu, kötü niyetli kişi ve gruplarla bireysel ve kurumsal olarak girişilmiş bitmeyecek bir rekabettir.“

Faaliyet alanlarımız

• ISO 27001
• ISO 22301
• ISO 20000-1
• NIST
• KVKK
• GDPR