KVKK Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yayınlandı her geçen gün hem kurum ve kuruluşların hem de bireylerin gündelik hayatına daha çok nüfuz etti. Kanun bireylerin kişisel verilerinin yanlış veya alt niyetli kullanımının önüne geçmeyi hedeflemekle birlikte, kişisel veri işleyen her sektörden, her büyüklükte firma için de iletişim ve veri depolama başta olmak üzere birçok kuralı değiştirdi. Kurum ve kuruluşlar bir taraftan kişisel veri işleme metotlarını düzenlerken bir taraftan da bu verilerin güvenliğini sağlamak zorundalar. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bildirimleri incelendiğinde idari uygunsuzluklarla birlikte çok fazla veri sızıntısı kaynaklı ceza da görülebilmekte.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5406/Kurul-Karar-Ozetleri

Kanuna uyum multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte. Bu bağlamda bir taraftan tüm kişisel veri işleme yolları ve mevcut veriler kanun nezdinde değerlendirmeye alınarak gerekli idari, dokümantasyonel çalışmalar tamamlanmalı bir taraftan da gerekli teknik tedbirler uygulanmalıdır. 6698 sayılı kanuna uyum çalışmaları sürdürülürken dikkat edilmesi gereken en önemli konu danışmanlık veren avukatın / hukuk bürosunun sektörel kanunlara hâkimiyeti olmalıdır. Hizmet verilen sektöre uygun olarak hukuk müşavirlerinin sağlık, finans, havacılık, enerji, dış ticaret gibi sektöre özel uzmanlıklarının olması beklenmelidir. Rootcon çalışmakta olduğu ulusal ve uluslararası hukuk bürolarıyla, bu bağlamda tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda 4 konuda bizlerden hizmet alabilirsiniz;
- KVKK uyum süreci, hukuki ve teknik danışmanlığı
- İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
- Veri Etki Analizi, Veri Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri
- KVKK Denetimi, Mevcut Durum Analizi ve Raporlama

Kanuna uyum sürecinin bir sonu olmadığı bilinmeli ve projelerde minimum sürede maksimum uyum planlanmalıdır. Kontrollerde risk ve maliyet analizleri doğru yapılmalı, gereksiz yatırımlardan kaçınılmalıdır.