SOME Danışmanlığı

Uluslararası alanda tüm ülkeler, siber güvenliği sağlamak için çalışmalar yürütmekteler. Siber güvenlik alanında birçok ulusal ve uluslararası kanun ve regülasyon yayınlandı ve yayınlanmaya devam etmekte. Özel komiteler kurulmakta ve güvenlik için frameworkleri oluşturulmakta. Ülkemizde de bu çalışmalar siber güvenlik çalıştayları ile başladı, siber güvenlik eylem planları yayınlandı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) Merkezi’nin kurulmasının peşinden kritik altyapılar ve devlet kurumları başta olmak üzere SOME ekiplerinin oluşturulması, yayınlanan sektörel SOME’lere uyumun sağlanması istenmiştir.

SOME ekiplerinin nasıl kurulacağı, organizasyon, teknik altyapı ve eğitim gereksinimleri gibi birçok ayrıntı sektörel SOME’ler (EPDK, SHGM…) tarafından oluşturulmuştur. Günümüzde sadece kritik altyapılar ve devlet kurumları değil bilgi güvenliğine önem veren tüm kuruluşlarda SOME çalışmaları yürütülmektedir.

SOME çalışmalarınızda ekiplerin oluşturulması (organizasyon, yetkinlik, eğitim…), bilgi teknolojileri mimarisinin SOME’ye uygun hale getirilmesi, SOME uygunluk oranınızın değerlendirilmesi ve eğitim gibi birçok alanda Rootcon olarak müşterilerimize hizmet sunmaktayız.